Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους για να κάνουν την εμπειρία ενός χρήστη πιο αποτελεσματική.

Το Panathinaikos-cosmos.com χρησιμοποιεί ορισμένα  cookies. Δεν το κάνουμε αυτό για τον εντοπισμό μεμονωμένων χρηστών ή για την ταυτοποίησή τους, αλλά για να αποκτήσουμε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε για τους χρήστες μας. Χωρίς τη γνώση που κερδίζουμε από τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτά τα cookies δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookie.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια δημοφιλής υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Μετρά τον αριθμό των επισκεπτών και μας δίνει πληροφορίες για τη συμπεριφορά τους συνολικά – όπως είναι η τυπική διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο ή ο μέσος αριθμός σελίδων που ένας χρήστης βλέπει.

Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε τρίτους. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας σας, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικού διαχείρισης αρχείων για να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει τα cookies. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω ορισμένων τύπων προγραμμάτων περιήγησης. Αναζητήστε στους φακέλους “cookie” για να βρείτε όλα  τα cookies , αν θέλετε να τα διαγράψετε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποκλεισμού ή διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο AboutCookies.org.

Ορισμένα cookie τρίτων κατασκευαστών ορίζονται από υπηρεσίες που εμφανίζονται στις σελίδες μας. Ορίζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αυτής της υπηρεσίας και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτά ορίζονται από το Twitter, το Facebook και το inShare και σχετίζονται με τη δυνατότητα των χρηστών να μοιράζονται περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως υποδεικνύεται από αυτά τα εικονίδια:

Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικού διαχείρισης αρχείων για να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει τα cookies. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω ορισμένων τύπων προγραμμάτων περιήγησης. Αναζητήστε στους φακέλους cookie σας το cookie του Google Analytics, αν θέλετε να τα διαγράψετε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποκλεισμού ή διαγραφής τους, μπορούν να βρεθούν στο AboutCookies.org.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στον browser σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προτείνουμε ανεπιφύλακτα την αποθήκευση των cookies δεδομένου του ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά αποκλειστικο λόγο στην βελτίωsη της δική σας εμπειρίας καθόλη την διάρκεια της περιήγησης σας στο site μας.

========================================================

Cookies are small text files that can be used by web sites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your machine if they are essential to the operation of this site but that for all others we need your permission to do so.

Panathinaikos-cosmos.com does use some non-essential cookies. We do not do this to track individual users or to identify them, but to gain useful knowledge about how the site is used so that we can keep improving it for our users. Without the knowledge we gain from the systems that use these cookies we would not be able to provide the service we do.

This site uses different types of cookie.

We use Google Analytics, a popular web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to help us to analyse how users use the site. It counts the number of visitors and tells us things about their behaviour overall – such as the typical length of stay on the site or the average number of pages a user views.

The information generated by the cookie about your use of our website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google undertakes not to associate your IP address with any other data held by Google.

If you want to delete any cookies that are already on your computer, please refer to the instructions for your file management software to locate the file or directory that stores cookies. You can access them through some types of browser. Search in your cookie folders for all cookies if you wish to delete them.

More information about cookies, including how to block them or delete them, can be found at AboutCookies.org.

Some third party cookies are set by services that appear on our pages. They are set by the operators of that service and are not in our control. They are set by Twitter, Facebook and inShare and relate to the ability of users to share content on this site, as indicated by these icons:

If you want to delete any cookies that are already on your computer, please refer to the instructions for your file management software to locate the file or directory that stores cookies. You can access them through some types of browser. Search in your cookie folders for  the  cookies if you wish to delete them.

More information about cookies, including how to block them or delete them, can be found at AboutCookies.org.

In case you don’t want to store cookies in your browser please follow the below links to get instructions on how to delete them.